บรรจุภัณฑ์ในสต็อกกระป๋องโลหะ

project

กระป๋องทรงกลม

project

กระป๋องทรงเหลี่ยม

project

กระป๋องใส่ชา

project

กระป๋องคุกกี้พิมพ์สี


project

กระป๋องพิมพ์สี/พิมพ์ลาย

project

กระป๋องพิมพ์ลายลิขสิทธิ์

project

บรรจุภัณฑ์โลหะ

project

บรรจุภัณฑ์โลหะ