| ::BENJAMIT::

ภาคภูมิใจกับรางวัลในงาน “Moral Business Forum 2020”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้รับเกียรติร่วมงาน “Moral Business Forum 2020” นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม ภายใต้องค์กรธุรกิจคุณธรรม โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งยกย่องเชิดชูนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ในงานนี้โดยคุณธงชัย โอฬารริกสุภัค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท ในการรับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรม “Moral Business Forom 2030” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสุ่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักธุรกิจที่มีคุณธรรม จาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมาเป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี